Όροι και Προϋποθέσεις

Στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις,χάριν συντομίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος, αναφέρεται ως i-gallery.gr ή ως i-gallery ή ως www.i-gallery.gr Γενικοί όροι και προϋποθέσεις Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Όροι και Προϋποθέσεις.